ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) Адресат Акціонерам, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Думка із застереженням Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Сумський завод продовольчих товарів» (надалі — «Товариство») відображеноїв українських гривнях на 31 грудня 2019 року… Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

Звіт про управління Фінансова звітність за 2019рік Організаційна структура та опис діяльності підприємства Діяльність ПАТ «Сумський завод продтоварів» визначена Статутом, що затверджений рішенням акціонера ПАТ «Сумський завод продтоварів» від 06.09.2019 року та зареєстрований державним реєстратором Сумської районної державної адміністрації Сумської області 09 жовтня 2019 року, а також внутрішніми положеннями. Товариство здійснює основну діяльність для забезпечення

ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» Фінансова звітність за 2019рік БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ Форма МІ Дата (рік, місяць,число) 2020 | 01101 Підприємство: ПАТ «Сумський завод продтоварів» за ЄДРПОУ 00375160 Територія: Україна за КОАТУУ 5924780901 Організаційно-правова форма господарювання: акціонерне товариство за КОПФГ 230 Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням: «Структура власності ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» 2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство 3. Місцезнаходження 42350 Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, , вул.Зарічна,1 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00375160 5. Міжміський код та телефон, факс

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160, місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1) повідомляє, що 13.05.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича наступне повідомлення: Генеральному директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням:

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» ОСОБОЮ, ЯКА Є ВЛАСНИКОМ ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ 1. Відомості про заявника вимоги — власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00375160 4. Місцезнаходження: 42350, Україна, Сумська обл., Сумський район р-н, село Бездрик, вулиця Зарiчна, будинок 1 Повну версію документа дивитися

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160, місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1) повідомляє, що 26.04.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича наступне повідомлення: Генеральному директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» Манжелей Ю.Р. Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням: «Повідомлення про

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сумський завод продовольчих товарів» Дата проведення зборів: 26 березня 2019 року Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування) Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням: «Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів

TOP