Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням: «Структура власності ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» 2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство 3. Місцезнаходження 42350 Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, , вул.Зарічна,1 4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00375160 5. Міжміський код та телефон, факс

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160, місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1) повідомляє, що 13.05.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича наступне повідомлення: Генеральному директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням:

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» ОСОБОЮ, ЯКА Є ВЛАСНИКОМ ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ 1. Відомості про заявника вимоги — власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00375160 4. Місцезнаходження: 42350, Україна, Сумська обл., Сумський район р-н, село Бездрик, вулиця Зарiчна, будинок 1 Повну версію документа дивитися

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160, місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1) повідомляє, що 26.04.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича наступне повідомлення: Генеральному директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» Манжелей Ю.Р. Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням: «Повідомлення про

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сумський завод продовольчих товарів» Дата проведення зборів: 26 березня 2019 року Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування) Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням: «Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 27.03.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 2703/2019-1 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826 Повну версію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160, місцезнаходження: 42350, Сумська область, Сумський район, село Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1) повідомляє, що 26.03.2019 отримало від акціонера Бикова Геннадія Миколайовича наступне повідомлення: Генеральному директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» Манжелей Ю.Р. Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням: «Повідомлення про

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які скликано н 26.03.2019: Станом на 20.03.2019 загальна кількість: — простих іменних акцій складає 41 808 440 штук. —

TOP