Протокол про підсумки голосування на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» 19.05.2016 р. Дата розміщення на сайті 23.05.16 р. Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.05.2016 припинено повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Романюка Євгена Матвiйовича (паспорт серії МН No696212, виданий 06.08.2004 Київський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%.

Річний звіт ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»за 2015 — дата розміщення на сайті — 29.04.16 Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

На підставі Наказу Директора No 76 вiд 18 квітня 2016 року за згодою особи на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» призначено Карпенка Едуарда Семеновича. На посаду призначено безстроково. Непогашена судимiсть у Карпенка Е.С. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Карпенко Е.С.

Публічне акціонерне товариство “Сумський завод продовольчих товарів”(далі — Товариство), що знаходиться за адресою:42350, Сумська обл., Сумський район, с.Бездрик, вул.Зарічна,1, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19.05.2016, об 11-00 годині, за наступною адресою: 42350, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства (знаходиться каб. No б/н, 1 поверх). Реєстрація акціонерів та

На підставі Наказу Директора No 46-к-01580 вiд 14 квітня 2016 року з пiдстав, передбачених ст.38 КЗпП за власним бажанням, з посади головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» звiльнена Коротецька Ганна Олександрівна. Непогашена судимiсть у Коротецької Г.О. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Коротецька Г.О. в

Особлива інформація. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій — дата розміщення на сайті — 10.02.16 Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/ Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі

Сумська торгово-промислова палата здійснює послідовну політику щодо інформування громадськості та бізнес-спільноти регіону, держави, світу про передовий досвід підприємств-членів СТПП, розміщуючи інформаційні матеріали на веб-сайті: www.cci.sumy.ua та шпальтах часопису “Ділові новини” з метою більш повного інформаційного висвітлення економічних здобутків підприємств, стимулювання ділової активності та створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища в регіоні.

11 октября 2015 года состоялся праздник детских рисунков, организованный ТМ «Олівія» и ПАО «Сумский завод продовольственных товаров», при поддержке «Сумского центра профессинально-технического образования в сфере дизайна и услуг» и «Сумского высшего училища творчества и культуры им. Бортнянского». Потрясающие произведения детского творчества украсили осеннюю золотую площадь прямо перед проходной завода в селе Бездрык Сумской области. На

Торговая марка «Олівія» стала победителем регионального этапа Всеукраинского конкурса качества продукции и услуг «100 лучших товаров Украины 2015» в номинации «Продукты питания». Высокую оценку получили такие продукты: — Майонез «Провансаль» ТМ «Олівія» — победитель; — «Олія соняшникова нерафiнована виморожена» ТМ «Олівія» — победитель; — «Гірчиця Сумська заморська» ТМ «Олівія» — лауреат; — «Оцет» ТМ «Олівія»

TOP