Инвесторам

pdf_document Звіт про фінансовий стан. Дата розміщення на сайті 20.05.2020


pdf_document Звіт про управління. Дата розміщення на сайті 20.05.2020


pdf_document Звіт незалежного аудитора. Дата розміщення на сайті 20.05.2020


pdf_document Структура власності ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ

Електронно цифровий підпис


pdf_document Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Електронно цифровий підпис


pdf_document Повідомлення про помилку в Публічній безвідкличній вимозі акціонера

Електронно цифровий підпис


pdf_document Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства

Електронно цифровий підпис


pdf_document Річний звіт емітента за 2018 рік

Електронно цифровий підпис


pdf_document Повідомлення про отримання від акціонера повідомлення про збільшення розміру домінуючого контрольного пакету акцій

Електронно цифровий підпис


pdf_document Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 26 03 2019

Електронно цифровий підпис


pdf_document Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення на сайті 27.03.2019.

Електронно цифровий підпис


pdf_document Повідомлення про отримання від акціонера повідомлення про намір скористатися правами передбаченими ст.65-2 Закону України Про акціонерні товариства. Дата розміщення 27.03.2019

Електронно цифровий підпис


pdf_document Інформація щодо загальних зборів акціонерів згідно ч4 ст35 Закону України Про акціонерні товариства

Електронно цифровий підпис


pdf_document Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства. Дата розміщення на сайті 11.03.2019


pdf_document Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства. Дата розміщення на сайті 20.02.2019


pdf_document Особлива інформація. Зміна посадових осіб емітента. Дата розміщення на сайті 30.01.2019.


pdf_document Особлива інформація. Зміна посадових осіб емітента. Дата розміщення на сайті 22.01.2019.


pdf_document Особлива інформація. Зміна посадових осіб емітента. Дата розміщення на сайті 20.11.2018.


pdf_document Особлива інформація. Зміна посадових осіб емітента. Дата розміщення на сайті 03.08.2018.


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину. Дата розміщення на сайті — 17.05.2018


pdf_document Особлива інформація. Зміна посадових осіб емітента. Дата розміщення на сайті 11.05.2018.


pdf_document Річна звітність емітента цінних паперів за 2017 рік. Дата розміщення на власному сайті — 27.04.2018.


pdf_document Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 12 04 2018. Дата розміщення на власному сайті 23.04.2018.


pdf_documentОсоблива інформація. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення на сайті 16.04.2018.


pdf_document Інформація щодо загальних зборів згідно ч4 статті 35 ЗУ Про акціонерні тов-ва. Дата розміщення на власному веб-сайті 11.04.2018.


pdf_documentОсоблива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину. Дата розміщення на сайті — 30.03.2018


pdf_documentІнформація щодо загальних зборів згідно ч4 статті 35 ЗУ Про акціонерні тов-ва. Дата розміщення на власному веб-сайті 12.03.2018.


pdf_documentПовідомлення про скликання загальних зборів акціонерів. Дата розміщення на власному веб-сайті 12.03.2018.


pdf_documentОсоблива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину. Дата розміщення на сайті — 31.10.2017


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю. Дата розміщення на сайті — 12.09.2017


pdf_documentОсоблива інформація про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.
Дата розміщення на сайті — 11.08.2017


pdf_documentОсоблива інформація про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.
Дата розміщення на сайті — 25.07.2017


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю. Дата розміщення на сайті — 04.07.2017


pdf_documentОсоблива інформація про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.
Дата розміщення на сайті — 12.06.2017


pdf_documentОсоблива інформація про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.
Дата розміщення на сайті — 22.05.2017


pdf_documentОсоблива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину.
Дата розміщення — 18.05.2017


pdf_documentПідсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 27.04.2017.
Дата розміщення  05.05.2017.


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.
Дата розміщення 04.05.2017


pdf_documentОсоблива інформація. Зміна складу посадових осіб емітента. Припинення повноважень-Обрання членів Наглядової ради
Дата розміщення 03.05.2017.


pdf_documentОсоблива інформація. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Дата розміщення 03.05.2017.


pdf_document Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.
Дата розміщення 27.04.2017


pdf_document Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 27.04.2017.
Дата розміщення 23.03.2017 р.


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Дата розміщення : 23.12.2016 р.


pdf_document Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість. Дата розміщення на сайті 27.10.2016.


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість. Дата розміщення на сайті 13.10.2016р.


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість. Дата розміщення на сайті 26.09.2016р.


pdf_document Особлива інформація про зміну складу посадових осіб. Дата розміщення на сайті 22.09.2016р.


pdf_document Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Дата розміщення на сайті 21.09.2016 р.


pdf_document Особлива iнформацiя про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Дата розміщення на сайті 14.09.2016


pdf_document Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 12.08.2016 р. Дата розміщення на сайті 19.08.2016 р


pdf_document Статут 2016 (нова редакція). Дата розміщення на сайті 23.05.2016


pdf_documentПротокол про підсумки голосування на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 19.05.2016р. Дата розміщення на сайті_23.05.16


pdf_document «Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб емітента 19.05.2016_ Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання Ревізійної коміссії. Дата розміщення на сайті_23.05.16


pdf_document Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (дата розміщення на сайті 29.04.2016 р.)


pdf_document ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. ЗМІНА СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА . ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА 18.04.2016 — дата розміщення на сайті 20.04.2016


pdf_document ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що відбудуться 19.05.2016 р. — дата розміщення на сайті 18.04.2016р.


pdf_document ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА. ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА — дата розміщення на сайті 18.04.2016р.


pdf_document Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, дата публікації на сайті 10.02.16


pdf_document СТАТУТ в редакції від 22.12.2015 р.


pdf_document Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, дата публікації на сайті 07.09.15


pdf_document ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. ЗМІНА СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА . ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА — дата розміщення на сайті 06.05.2015


pdf_document Особлива інформація — прийняття рішення про приватне розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу — дата розміщення на сайті — 05.05.15


pdf_document Підсумки Голосування на загальних зборах акціонеров ПАТ ‘Сумський завод продовольчих товарів’ 30.04.2015


pdf_documentОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. ЗМІНА СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА. ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА — дата розміщення на сайті 01.04.2015 р


pdf_documentВиписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»


pdf_documentРічна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік


pdf_documentСТАТУТ в редакції від 25.04.2014 р.


pdf_documentПротокол загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р.


pdf_documentПротокол про підсумки голосування на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 25.04.2014 р.


pdf_documentПоложення про ревізійну комісію 25.04.2014


pdf_documentПоложення про наглядову раду 25.04.2014


pdf_documentРічна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.


pdf_documentПротокол про підсумки голосування на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 25.04.2013 р.


pdf_documentРічна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік


pdf_documentПротокол загальних зборів акціонерів від 26.03.2012 р.


pdf_documentСТАТУТ в редакції від 07.04.2011 р.


pdf_documentВиписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»


pdf_documentПоложення про загальні збори акціонерів


pdf_documentПоложення про виконавчий орган


pdf_documentПоложення про Наглядову раду


pdf_documentПоложення про ревізійну комісію


pdf_documentСвідоцтво про реєстрацію випуску акцій
TOP