Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Дата розміщення на сайтi 21.09.2016 р.

16.09.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість з Мазкуном Анатолієм Анатолiйовичем. Ознаки заінтересованісті: Мазкун А.А. є членом Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ». Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартість активів емітента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої рiчної фінансової звітності (у відсотках) складає 9,956%.

Відомості про особливу інформацію про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість опубліковано у друкованому виданні № 175 «Бюлетень. Цінні папери України» 20 вересня 2016 р.

Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP