Особлива інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Дата розміщення на сайтi 21.09.2016 р.

logo_sq_05_05_15

16.09.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість з Мазкуном Анатолієм Анатолiйовичем. Ознаки заінтересованісті: Мазкун А.А. є членом Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ». Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартість активів емітента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої рiчної фінансової звітності (у відсотках) складає 9,956%.

Відомості про особливу інформацію про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість опубліковано у друкованому виданні № 175 «Бюлетень. Цінні папери України» 20 вересня 2016 р.

Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP