Особлива iнформацiя про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Дата розміщення на сайті 14.09.2016

logo_sq_05_05_15

07.09.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість з Биковим Геннадієм Миколайовичем. Ознаки заінтересованісті: Биков Г.М. є Головою Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» та акціонером, який володіє 95.7177 відсотками акцій ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ». Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартість активів емітента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої фінансової звітності (у відсотках) складає 9,956%.
Відомості про особливу iнформацiю про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю опубліковано у друкованому виданні № 169 «Бюлетень. Цінні папери України» 12 вересня 2016 р.

ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» повідомляє про технічну помилку, допущену в повідомленні про виникнення особливої інформації про емітента при оприлюдненні в загальнодоступній інформаційній базі даних Національноґ комісіґ з цінних паперів та фондового ринку 08.09.2016р. та при опублікованні в «Бюлетень. Цінні папери України» № 169 від 12.09.2016.
В повідомленні замість ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» було зазначено ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ».
Виправлена інформація була розміщена в загальнодоступінй інформаційній базі даних Національноґ комісіґ з цінних паперів та фондового ринку 12.09.16 в 20:17:59 та опублікована в «Бюлетень. Цінні папери України» № 171 від 14.09.2016.

Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP