Особлива iнформацiя про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Дата розміщення на сайті 14.09.2016

07.09.2016 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» (код ЄДРПОУ 00375160) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість з Биковим Геннадієм Миколайовичем. Ознаки заінтересованісті: Биков Г.М. є Головою Наглядової ради ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» та акціонером, який володіє 95.7177 відсотками акцій ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ». Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4500 тис.грн. Вартість активів емітента станом на 31.12.2015 складає 45199 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої фінансової звітності (у відсотках) складає 9,956%.
Відомості про особливу iнформацiю про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю опубліковано у друкованому виданні № 169 «Бюлетень. Цінні папери України» 12 вересня 2016 р.

ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» повідомляє про технічну помилку, допущену в повідомленні про виникнення особливої інформації про емітента при оприлюдненні в загальнодоступній інформаційній базі даних Національноґ комісіґ з цінних паперів та фондового ринку 08.09.2016р. та при опублікованні в «Бюлетень. Цінні папери України» № 169 від 12.09.2016.
В повідомленні замість ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» було зазначено ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ».
Виправлена інформація була розміщена в загальнодоступінй інформаційній базі даних Національноґ комісіґ з цінних паперів та фондового ринку 12.09.16 в 20:17:59 та опублікована в «Бюлетень. Цінні папери України» № 171 від 14.09.2016.

Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP