Особлива інформація про зміну складу посадових осіб. Дата розміщення на сайті 22.09.2016р.

На підставі Наказу Директора No 169-к-01754 вiд 20 вересня 2016 року на посаду головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» з 21.09.2016р. призначено Марченко Аллу Миколаївну. На посаду призначено безстроково. Непогашена судимiсть у Марченко А.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Марченко А.М. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: протягом останнiх 5 рокiв посадова особа інших посад не обіймала.

На підставі Наказу Директора No 193 вiд 20 вересня 2016 року у зв’язку з призначенням головного бухгалтера з посади виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» з 21.09.2016р. звiльнено Буряченко Тетяну Миколаївну. Непогашена судимiсть у Буряченко Т.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Буряченко Т.М. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Посадова особа перебувала на посадi виконуючого обов’язки головного бухгалтера з 12.08.2016 року протягом 1 місяця.

Відомості про заміну складу посадових осіб емітента, а саме звiльнення Буряченко Т.М. та призначення Марченко А.М. опубліковано у друкованому виданні N 177 «Бюлетень. Цінні папери України» 22 вересня 2016 р.
Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP