ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА. ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА — дата розміщення на сайті 18.04.2016 р.

На підставі Наказу Директора No 46-к-01580 вiд 14 квітня 2016 року з пiдстав, передбачених ст.38 КЗпП за власним бажанням, з посади головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» звiльнена Коротецька Ганна Олександрівна. Непогашена судимiсть у Коротецької Г.О. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володiє Коротецька Г.О. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Коротецька Г.О. перебувала на посадi головного бухгалтера з 05.05.2015 року протягом 11 мiсяцiв.
На посаду замiсть звiльненої особi нiкого не призначено.

Відомості про заміну складу посадових осіб емітента, а саме звільнення головного бухгалтера Коротецька Г.О. опубліковано у друкованому виданні No74 (2328) «Відомості НКЦПФР» 18 квітня 2016р.

Повну версію документа ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА. ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА  — дата розміщення на сайті — 18.04.16 дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP