Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб емітента 19.05.2016. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання Ревізійної коміссії. Дата розміщення на сайті 23.05.16

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.05.2016 припинено повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Романюка Євгена Матвiйовича (паспорт серії МН No696212, виданий 06.08.2004 Київський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Непогашена судимiсть у Романюка Є.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого Романюк Є.М. перебував на посаді Голови Ревізійної комісії — 2 (два) роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.05.2016 припинено повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Жукової Надiї Дамiрiвни (паспорт серії ЕН No578922, виданий 05.09.2007 Бiлокуракинський РВ УМВС України в Луганськiй областi ). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Непогашена судимiсть у Жукової Н.Д. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого Жукова Н.Д. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії — 2 (два) роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.05.2016 припинено повноваження посадової особи члена Ревізійної комісії Гаврилової Ольги Вiкторiвни (паспорт серії МН No104284, виданий Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Непогашена судимiсть у Гаврилової О.В. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого Гаврилова О.В. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії — 2 (два) роки.

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.05.2016 та рішення Ревізійної комісії від 19.05.2016 обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Романюка Євгена Матвiйовича (паспорт серії МН No696212, виданий 06.08.2004 Київський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Непогашена судимiсть у Романюка Є.М. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу — на 5 (п»ять) років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: заступник директора з економiки та фiнансiв ТОВ «КД «РАЙЗ», Голова Громадської органiзацiї «Фундацiя правникiв Слобожанщини», Голова Ревізійної комісії ПАТ «Сумський завод продтоварів».

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.05.2016 обрано на посаду члена Ревізійної комісії Жукову Надiю Дамiрiвну (паспорт серії ЕН No578922, виданий 05.09.2007 Бiлокуракинський РВ УМВС України в Луганськiй областi ). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Непогашена судимiсть у Жукової Н.Д. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу — на 5 (п»ять) років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: юрисконсульт Громадської органiзацiї «Фундацiя правникiв Слобожанщини», член Ревізійної комісії ПАТ «Сумський завод продтоварів».

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів від 19.05.2016 обрано на посаду члена Ревізійної комісії Хамідову Наталію Олександрівну (паспорт серії КН No011772, виданий 12.09.1995 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ). Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%. Непогашена судимiсть у Хамідової Н.О. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу — на 5 (п»ять) років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: головний державний аудитор відділу державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ; ПАТ «Сумський завод продтоварів» — аналітик з питань фінансів.

Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб емітента 19.05.2016. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання Ревізійної коміссії. Дата розміщення на сайті 23.05.16 опубліковано у друкованому виданні No93 «Бюлетень. Цінні папери України» 23 травня 2016р.
Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP