ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. ЗМІНА СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА. ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА — дата розміщення на сайті 01.04.2015 р

Осипенко Свiтлана Олександрiвна звiльнена з посади головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» наказом Директора № К0000000037- 00007 вiд 31 березня 2015 року з пiдстав, передбачених п.1ст.36 КЗпП за згодою сторiн у вiдповiдностi до поданої заяви.
Непогашена судимiсть у Осипенко С.О. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Осипенко С.О. перебувала на посадi головного бухгалтера з 16.04.1996 року протягом 18 рокiв 11 мiсяцiв 15 днiв.
На посаду замiсть звiльненої особi нiкого не призначено.

Відомості про заміну складу посадових осіб емітента, а саме звільнення головного бухгалтера Осипенко С.О. опубліковано у друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України».№60(4104) 3 квітня 2015р.

Повну версію документа ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. ЗМІНА СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА — Звільнення головного бухгалтера — дата розміщення на сайті — 01.04.15 дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:
TOP