Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення на сайті 27.03.2019.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
27.03.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)
№ 2703/2019-1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826
Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/
Документ завірений ЕЦП доступний за посиланням:
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення на сайті 27.03.2019..pdf»

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP